Importadores prevén un 2019 con superávit comercial